Societatea Română de Sexologie Clinică și Procreere Umană vă invită să participați la
Sesiunea de Comunicări Stiințifice în data de 15 Martie la Biblioteca Academiei Române.
Termenul limită pentru a trimite titlul și abstractul lucrării este de 15 Februarie 2019.
Sesiunea este acreditată EMC.
Cele mai bune lucrări vor fi publicate ca articole în „Journal of Clinical Sexology”.

Pentru detalii vizitați https://www.journalofclinicalsexology.com/