Cine suntem? Scopul societății?

Societatea Română de Sexologie Clinică și Procreere Umană

Este organizația națională neguvernamentală, APOLITICĂ, ȘTIINȚIFICĂ  ȘI PROFESIONALĂ, INDEPENDENTĂ A MEDICILOR, PRECUM ȘI A ALTOR SPECIALIȘTI (PSIHOLOGI, CRIMINALIȘTI, JURIȘTI, ETC.), care activează  în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Scopul principal al SRSCPU îl reprezintă:

  • Promovarea informațiilor științifice de specialitate în vederea creșterii nivelului științific și profesional al membrilor săi ca și pentru ridicarea nivelului general de instruire în această latură a umanității, numită “Sexologie clinică și procreere umană”.
  • Îmbunătățirea asistenței curativo-profilactice de specialitate.
  • Colaborarea cu asociațiile și organizațiile naționale și internaționale similare, în vederea creșterii prestigiului Școlii Române de Sexologie Clinică, prima Societate cu acest profil din România.
  • Dezvoltarea cercetării științifice fundamentale în domeniul medical cât și ale altor structuri nemedicale conexe (biochimiști, biofizicieni, psihologi, magistrați, criminaliști).
  • Studierea modificărilor moleculare ale creierului uman în patologia deviațiilor sexuale majore, patologia sexualizării, dimorfismul sexual, identitatea de sex.
  • Organizarea de congrese și conferințe naționale/internaționale, cursuri universitare și post universitare în facultăți de stat și private, termenul de „Sexologie Clinică” fiind brevetat de OSIM.
  • Acordarea de diplome pentru activitatea științifică și profesională.
  • Realizarea de newsletter-uri, materiale  informative, ghiduri medicale de specialitate, respectiv editarea și difuzarea acestora.
  • Colaborarea cu Instituții ca : Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, Colegiul Medicilor, Colegiul Psihologilor, Biserica privind etica, moralitatea și deontologia problemelor acestei laturi a știintei și umanității.